Az emberi jogokat a törvény védi

8. emberi jog

Az emberi jogokat a törvény védi

Minden személynek joga van az Alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.