A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének ajánlásai

A fiatalokat számos országban érik el olyan oktatási programokkal, amelyek során megismertetik velük az emberi jogaikat.
Az alábbiakban olyan levelekből olvashat részleteket, amelyek betekintést nyújtanak abba, hogy az YHRI kiadványai és programjai milyen választ váltanak ki a világon.

„Ahogyan azt biztosan tudják, az Afrikai Unió bizonyos szervei aktívan kiállnak az emberi jogok védelmezése és ismertetése mellett, és külön hangsúlyt fektetnek a fiatalok jogaira. Az önök szervezete kitüntetést érdemel ezért a kezdeményezésért...”

– nagykövet, az Afrikai Unió állandó ENSZ-képviselője és -megfigyelője

„Nagyra értékelem a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének azt a célját, hogy megismertesse a fiatalokkal az emberi jogokat, és ezáltal hozzásegítse őket ahhoz, hogy a tolerancia és a béke értékes szószólói legyenek.

Nagy öröm volt számomra, hogy augusztusban és szeptemberben együtt dolgozhattam önökkel az Európai Fogalmazási Versenyen. Szívből ajánlom a Fiatalok az Emberi Jogokért szervezetét oktatási és ifjúsági intézeteknek és szervezeteknek.”

– a Friends of the United Nations (az ENSZ Barátai) alapító-igazgatója

„A programok nagyon jók voltak, a gyerekek pedig rengeteg tudást nyertek belőlük.”

– egy általános iskola igazgatója, Dél-afrikai Köztársaság

„Mélyen megindított és meghatott az a nem mindennapi munka, amit önök az emberi jogokért végeznek, nem csak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon. Soha nem feledem azokat a nagy jelentőségű találkozókat, amelyeken részt vehettem önökkel és másokkal, amikor Los Angelesben jártam. Ezek a rendezvények arra bátorítottak, hogy eltökélten végezzem azokat a tevékenységeket, amelyekkel el lehet érni az igazságtalanság és a hátrányos megkülönböztetés eltörlését, bárhol bukkanjanak is fel.”

– volt parlamenti képviselő, Guyana békenagykövete

„Szeretnék köszönetet mondani minden gyermek nevében, akit önök eddig elértek. Köszönet a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének támogatásáért és munkájáért, amellyel az egész világon tudatosítják az emberi jogokat, és tettre sarkallnak értük.

Ennek a gyerekeknek szóló mozgalomnak a folytatásával mindenhol hozzásegítik őket ahhoz, hogy a globális közösség aktív tagjává válhassanak.”

– az UNICEF amerikai pénzalapjának tisztviselője

„A nemkormányzati szervezetünk közgyűlését a nyáron fogjuk tartani. Ezeket a kiadványokat át fogjuk adni szervezetünk, a Jó Pásztor Nővérek Rendje küldötteinek, akik a saját területükre, 67 országba fogják eljuttatni ezeket.”

– a Jó Pásztor Nővérek Rendjének tagja

„A 8. körzet nagy örömmel fogadja azt a munkát, amelyet a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete indított el annak érdekében, hogy oktassa és eszközökkel lássa el a fiataljainkat, hogy az emberi jogok szószólóivá váljanak. Figyelemreméltó, hogy a szervezetük milyen kreatívan hirdeti az emberi jogok üzenetét: kétségkívül elismerésre méltó, hogy különböző nyelveken terjesztik a Mik az emberi jogok? füzetet, és hogy falfestménykészítő projekteket, ifjúsági találkozókat, nemzetközi körutakat, fogalmazási és rajzversenyeket szerveznek. A felsorolt tevékenységek tanúsítják, hogy mennyire elkötelezettek a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének önkéntesei.”

– a Los Angeles-i városi tanács egyik tagja

„Ezzel a programmal ritka lehetőség adódik arra, hogy a számos országból érkezett ifjúsági vezetők megismerjék az Iszlám Konferencia Szervezete és az ENSZ által végzett közös munkát, amelyet az egész világon az emberi jogok érvényre juttatásáért, illetve a társadalmi és gazdasági fejlődésért végeznek. Ez nem elhanyagolható eredmény, és tudom, hogy a hatása pozitív és jelentőségteljes lesz.”

– az Iszlám Konferencia Szervezeténél működő állandó ENSZ megfigyelő misszió tagja

A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének ügyvezetői Cape Coast királyával és tisztségviselőivel a 2005-ös nemzetközi ismeretterjesztő körút során.

„Los Angeles városának polgármestereként és az USA állampolgárainak nevében elismerésben részesítem a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetét a rendkívül sikeres 2004-es nemzetközi ismeretterjesztő körútért és a UNITED videoklip kiadásáért. Az önök szervezete tiszteletre méltó elkötelezettséget mutat az emberi jogok oktatása iránt. 

Kívánom, hogy a jövőben is ilyen sikereik legyenek.”

– Los Angeles polgármestere

„Remekül sikerült leegyszerűsíteniük az emberi jogok és az AIDS két összetett témakörét a Mik az emberi jogok? és a »Védd meg magad [és másokat] az AIDS nevű betegségtől« című, gyerekeknek szóló kiadványokkal.

Lenyűgözőnek találtam a projekt iránt tanúsított elkötelezettségüket és a lelkesedésüket, amellyel a lehető legszélesebb körben el akarják terjeszteni ezt az üzenetet.”

– Ghána felsőoktatásért felelős tárca nélküli minisztere

„Az önök csoportja által kiadott füzet, a Mik az emberi jogok? nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesült Államokban, sőt a világon mindenhol megismertessék a gyerekeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 30 cikkével, amelyet 1948-ban több mint száz ország fogadott el és írt alá. A füzet tanulmányozása elősegíti a fiatalok körében az alapvető emberi jogok megértését, és megtanítja nekik a tisztelet és a tolerancia értékét, ezáltal pedig közelebb hozza a béke reményét a megvalósuláshoz.”

– a Nemzetközi Vallásszabadság Hivatalának tisztviselője,
az USA külügyminisztériuma, Washington

A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének ismeretterjesztő körútjai több tízezer fiatal életére vannak hatással.
„Örömmel tölt el, hogy az önök szervezete arra összpontosít, hogy a fiatalok figyelmét hívja fel az emberi jogokra. Tekintve a szervezetem céljait és azt, hogy fiatalokkal dolgozunk, bele akarom foglalni az emberi jogokat a programunkba.”

– az Ifjúsági Béketanács Önkéntes Testületének
elnöke

„A Mik az emberi jogok? füzet iskolai terjesztése e munka végzésének nagyon jó és fontos módja. Ez a kicsi füzet igen hatékony eszközt jelent ebben a fontos munkában.”

– az Amnesty International Svédország kuratóriumi tagja

„Szeretnék gratulálni önöknek, amiért létrehozták a UNITED videoklipet, amely nemcsak azért kiváló, mert a fiatalokat célozza meg, hanem ráadásul olyan fiatalok készítették, akik megértették a fajgyűlölet, a hátrányos megkülönböztetés és az intolerancia elleni harc fontosságát.”

– C. T.
Guatemala állandó ENSZ megfigyelő missziójának tagja