A mozgás szabadsága

13. emberi jog

A mozgás szabadsága

1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni, és lakóhelyét szabadon megválasztani.

2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.