A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete középiskolai vezetői versenyt indít

Tim Bowles és Jay Yarsiah Libériában tartanak előadást az emberi jogokról.
Az emberi jogok oktatása létfontosságú összetevője a libériai konfliktust követő újjáépítésnek. Ezeknek az alapvető szabadságoknak az ismerete nélkül fiataljaink ki vannak téve annak, hogy a háborús évek kizsákmányolása és rémtettei megismétlődjenek. Ezért a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete (YHRI) 2006 óta együttműködik a helyi csoportvezetőivel, hogy közmegegyezést és támogatást alakítson ki azért, hogy a nemzet fiataljait oktassák az alapvető emberi jogaikra és kötelezettségeikre, amelyeket az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata tartalmaz.

Tanulók dolgoznak Libériában.
Az YHRI igazgatója, Tim Bowles amerikai ügyvéd nemrég tért vissza Monroviába, hogy elindítsa az Emberi Jogi Vezetői Verseny második évadát a körzeti középiskolák között. A múlt évi sikeres versenyhez hasonlóan a cél most sem egyszerűen tájékoztatni a fiatalokat ezekről a jogokról és kötelezettségekről, hanem képezni és képessé tenni őket arra, hogy hatékony vezetők legyenek, akik az emberi jogok érdekében szállnak síkra. Ezért Joseph Jay Yarsiah-val, Teewon Dolopeivel és Boersen Hinneh-vel, a libériai YHRI projektkoordinátoraival 2008. március 27-én Bowles három napon át foglalkozásokat tartott a részt vevő diákoknak Monrovia körzet négy középiskolájából: Cathedral (a tavalyi nyertes), Tubman, Lutheran és Global Cares Academy.

„Ezek az összejövetelek bevezették a diákokat a vezetés alapelveibe és céljaiba, valamint az emberi jogok társaiknak való oktatására képezték őket – mondja Bowles. – A tanulók most fel vannak osztva két csapatra, mindkettőben vegyesen mindegyik iskolából. Júniusban a két csapat emberi jogi bemutatókat fog tartani tizenkét-tizenkét másik iskolában Bushrod Islandben, illetőleg a Monrovia–Paynsville térségben.”

„A két csapat kiválasztott egy-egy emberi jogi témakört feldolgozásra és a bemutatóikon való népszerűsítésre. Az A csapat a nők elleni nemi és egyéb erőszakot választotta, a B csapat pedig a diszkriminációt, amelyben a vallási türelmetlenségre koncentrálnak – magyarázza Mr. Yarsiah. – A tanulóktól nemcsak azt várjuk el, hogy az általuk az iskolákban elérhető tanulóktól gyűjtsék össze a nézeteiket az adott témakör problémáiról és megoldásairól, hanem a közösség és a nemzet véleményformálóitól és más közösségi tagoktól is.”

„A csapatok elkezdtek arra is kiképződni, hogy leendő munkájukat fotókkal és videóval dokumentálják, és munkájukat elő kell készíteniük és be kell mutatniuk a júliusi zárórendezvényen, és egyetemi diákvezetők fogják őket elbírálni – teszi hozzá Mr. Dolopei. – A tavalyi verseny záróeseményén részt vett Kofi Woods munkaügyi miniszter, Frances Johnson-Morris akkori főállamügyész és Sam Stevquoah, az alelnök kabinetfőnöke, akik mindannyian helyeselték a diákok törekvéseit. Mr. Bowles újra itt lesz ezen a júliusi rendezvényen.”

„Reméljük, hogy ez a kezdeményezés segít Libériának újító úttörővé válni abban, hogy országosan bevezessék az emberi jogok oktatását – mondta Bowles. – Egyetlen nemzet, egyetlen kontinens sem képes megvalósítani semmi értékeset hatékony vezetés nélkül. Ahogy az 1990-es években a dél-afrikai apartheid megszüntetésénél láttuk, az olyan erős vezetők, mint Nelson Mandela és afrikai nemzeti kongresszusbeli kollégái a látszólag lehetetlenen is felül tudnak kerekedni. A remény, hogy több ezer további hatékony jövőformáló egyén beteljesítse egy békés és igazságos Afrika – és Libéria – létrehozását, a fiatalok kezében van. Lehetővé kell tennünk számukra, hogy igazságos jövőt teremtsenek, azáltal hogy már fiatalon oktatjuk őket az emberi jogokra és a vezetésre.”